Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 • Subjekt: STEVEX SK s.r.o., Slnečná 44/900, Dolné Lovčice 919 27, ďalej ako „STEVEX SK s.r.o.“.
 • Spracovanie osobných údajov je vykonané pre potrebu vykonania objednávky a predaja produktov, ak sa tak fyzická osoba rozhodne, na základe dopytovanej vypracovanej kalkulácie na tovar a služby, ktoré STEVEX SK s.r.o. ponúka.
 • Z údajov používateľov sa uchovávajú nasledujúce údaje: tituly, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.
 • Vyhlásenie je formulované na základe legislatívy: Nový zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 Z. z. a Všeobecným nariadením o ochrane údajov General Data Protection Regulation (GDPR) s platnosťou od 25. mája 2018.
 • Uchovávanie osobných údajov je vykonávané po dobu dvoch rokov z dôvodu záručnej doby a vzťahuje sa na bod 2.
 • Osobné údaje nie sú odovzdávané iným tretím stranám – fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré nemajú priamy dosah na vykonávanie podnikateľskej činnosti STEVEX SK s.r.o. a výkonu predmetu činnosti. Osobné údaje môžu byť odovzdané napríklad účtovníčke, vykonávajúcej fakturáciu alebo externému montážnemu subjektu, zabezpečujúci predmet činností STEVEX SK s.r.o..
 • Údaje sú výhradne uchovávané v rámci Európskej únie, nie mimo nej.
 • Subjekt (fyzická osoba) odovzdávajúca osobné údaje STEVEX SK s.r.o., má právo na kópiu osobných údajov.
 • Subjekt (fyzická osoba) odovzdávajúca svoje osobné údaje, má právo na podanie sťažnosti o ochrane jeho osobných údajov.
 • Subjekt (fyzická osoba) odovzdávajúca osobné údaje STEVEX SK s.r.o., má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním jeho osobných údajov.
 • Subjekt (fyzická osoba), ktorá odovzdá osobné údaje STEVEX SK s.r.o., automaticky vyjadruje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.