Okná BluEvolution82

BluEvolution 82 predstavuje najnovšiu generáciu izolačných okien a spája inovatívne technológie, ktoré zabezpečujú najlepšie tepelno – izolačné parametre, vhodné aj pre pasívne domy.

6-komorová konštrukcia so stavebnou hĺbkou 82 mm a sofistikované tesniace technológie, zaručujú optimálnu izoláciu a najlepšiu energetickú účinnosť BluEvolution 82.

Jedná sa o 6-komorový profil od spoločnosti Salamander. Najnovšia generácia okien bluEvolution 82 je optimálnou kombináciou inovatívnych technológií a osvedčenej tepelnej ochrany parametrov špecifických pre pasívne stavby.

Okná v tomto systéme poskytujú najvyššiu možnú úroveň energetickej účinnosti a tým úspory pri vykurovaní v porovnaní s nákladmi na ich nákup. Použité veľkej vonkajšej komory účinne zlepšuje vetranie a chladenie profilu v letných mesiacoch a uľahčuje odvodnenie. Najčastejšie dodávané s kovaním Maco